Your address will show here +12 34 56 78
Szolgáltatásaink

Mindig megtaláljuk a közös hangot ügyfeleinkkel.

Társasházkezelés

Meggyőződésünk, hogy a társasházkezelés a biztonságos és gazdaságos üzemeltetést, a műszaki, pénzügyi, emberi problémákra való gyors reagálást és ezek megoldását együtt jelenti. Ügyfeleink a partnereink, akik igényeket megfogalmazó emberek. Biztosítjuk az adott társasház működését: műszaki hiba esetén hatékony és gyors segítséget nyújtunk. Elkészítjük a társasház számviteli politikáját. A könyvvezetést és nyilvántartások vezetését a számviteli alapelvek és a jogszabályok előírásai alapján végezzük. Folyamatosan és naprakészen intézzük a közüzemi és egyéb szolgáltatások díjának kiegyenlítését. Az éves beszámolót és költségvetési tervet szakszerűen készítjük el. Teljesítjük az adóhatóságok felé a társasház kötelezettségeit. Folyamatosan végezzük az egyéb adminisztrációs feladatokat (levelezés, közgyűlési meghívók, határozati kivonatok megküldése). Építési, felújítási munkák esetén azok elvégzéséhez árajánlatokat kérünk, teljes körben intézzük a tendereztetést (műszaki paraméterek megfogalmazása, átlátható költségszerkezet tervezése, stb.) javaslattétellel élünk a legmegfelelőbb ajánlat kiválasztásának elősegítése érdekében. Tapasztalt, gyakorlattal rendelkező műszaki végzettségű mérnök kollégáink felügyeletével ellenőrizzük az építési- szerelési-karbantartási munkákat, valamint a műszaki bejárások alkalmával meghatározzuk a javítási-felújítási feladatokat.

Közös képviselet

Társaságunk tulajdonosonként könnyen értelmezhető, pontos elszámolást készít, figyelembe véve a társasház SzMSz-ében megfogalmazott egyéb szempontokat is (mérőórákat, tulajdoni hányadokat, stb.). Ez biztosítja minden tulajdonos számára a tulajdonára eső költségeinek átláthatóságát, a pénzeszközök kezelésének megbízhatóságát. Előkészítjük a közgyűlési határozatokat, összehívjuk a közgyűlést, a közgyűlés utáni teendőket az ott meghatározottak szerint végrehajtjuk, az SzMSz és egyéb jogszabályok figyelembe vételével, a közös költség befizetéseket folyamatosan ellenőrizzük, a társasházi közösség követeléseit érvényesítjük a fennálló tartozásokkal kapcsolatosan, megtesszük a szükséges intézkedéseket a társasház fenntartásához, vezetjük a Közgyűlési Határozatok Könyvét, képviseljük a társasházat harmadik személlyel szemben.

Kintlévőség kezelés

A társasházi közösség érdekeinek védelmében a közös költséggel tartozókat 3 havi fizetési késedelem esetén írásbeli fizetési felszólítással keressük meg. A fizetés elmaradása esetén fizetési meghagyást kezdeményezünk, majd következik a végrehajtás és az ingatlanvagyon jelzáloggal való terhelése.

Pályázat figyelés

Gyakorló és felkészült pályázatkészítő csapatunk naprakész a megjelent és hozzáférhető pályázati források vonatkozásában. Ügyfeleink igényeinek folyamatos felmérése segít abban, hogy a fejlesztési elképzeléseket megfelelő formába öntve azt a közgyűlés elé terjesztjük.

Átlátható könyvelés

A tárgyévi pénzügyi elszámolást és a következő évi tervezetet a törvényi kötelezettséggel egyezően készítjük el, melyet a Számvizsgáló Bizottsággal egyeztetünk a közgyűlés elé terjesztést megelőzően. A Számvizsgáló Bizottság észrevételeit, javaslatait figyelembe véve készítjük el a végleges javaslatot a közgyűlés részére. A közgyűlés által elfogadott költségvetés szerint működtetjük a társasházat.

Jogi képviselet és tanácsadás

A társasházi törvényt jól ismerő, felkészült jogászi háttérrel dolgozunk, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a társasházakban előforduló garanciális és szavatossági problémák terén, valamint az egyéb társasházat érintő jogi témákban egyaránt.

Lakás és társasházi biztosítások

A lakóközösségek támogatását magunk mögött tudva több biztosítótársaság kedvező ajánlatát tesszük elérhetővé el az általunk kezelt társasházak részére. Ezt tudjuk biztosítani a bennünket választó új partnereink részére is, melyekkel további megtakarítások érhetők el.

24 órás rendelkezésre állás

Kiemelten kezeljük azt, hogy bármilyen probléma esetén elérhetőek legyünk, ezért 24 órás rendelkezésre állást biztosítunk telefonon és e-mailben.

Megbízható munkatársak

Minden jelenlegi és leendő kollégánk szigorú kiválasztási folyamat eredményeképpen vált és válik csapatunk tagjává. Nálunk alap, hogy társaságunknál mindenki tudásának legjavát igyekszik nyújtani. Egy lakóközösségben kiemelten fontos, hogy az értük dolgozókban megbízzanak és hatékonyan tudjanak velük együttműködni.

Folyamatos karbantartás

A partner társasházak közös tereit, létesítményeit, helyiségeket folyamatosan ellenőrizzük. Ha problémát észlelünk, nem várunk a bejelentésre, hanem cselekszünk, de kérjük partnereinket is a felmerülő hibákról való tájékoztatásra. Intézkedünk, megfelelő szakembert biztosítunk a hiba elhárítására.

  • Text Hover
Rugalmasság

Garantált eredmény minden téren


Segítünk megtalálni mindenkinek a számára legmegfelelőbb lehetőséget.

  • Jogi magabiztosság

  • Magasan képzett tanácsadók

  • Mindig precíz munkavégzés

  • Gyors válasz és reakcióidő

  • Ügyfélorientált hozzállás

  • Vagyonkezelés