Your address will show here +12 34 56 78

“A Kormány 289/2021. (V. 31.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról   
………………………………….
3. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „11. § (1) A társasház közgyűlést tarthat. (2) Ha az  éves elszámolásról és a  következő  évi költségvetésről való döntés vagy más kötelező döntés határideje a  veszélyhelyzet ideje alatt 2021. július 1.  napján vagy azt megelőzően járt le, és ezekben az  ügyekben a  veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés, akkor e  tárgykörökben 2021. október 15. napjáig kell a közgyűlésnek döntenie.”  
…………………………
7. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.Orbán Viktor s. k., miniszterelnök  “

0